Til veis ende…

På kartet går det en vei innover fra begynnelsen av Lysefjorden, og til et sted som heter Fossmork. Der slutter veien.

Hva er vel mer naturlig enn å få på hjelm og sette kursen inn dit? Om ikke annet, så i hvert fall for å stimulere utforskertrangen.