Vindkraft: Industri i naturen.

Er det så farlig om det kommer noen vindturbiner på fjelltoppene? Nei, selvfølgelig ikke. Det sier

i hvert fall de som ikke har sett hvor store naturødeleggelser slik industriutbygging medfører. Spander 5 minutter på denne videofilmen, vel verdt tiden.