Stikkord: vindkraft

Trygg vindkraft

Vindkraft er vel sikkert og miljøvennlig, ikke sant? Konsekvensene av disse ulykkene er forholdsvis små, men det har forekommet noen dødsfall i forbindelse med vindkraft. CO2 avtrykket fra disse er,… Read more »