Vindkraft: Industri i naturen.

Er det så farlig om det kommer noen vindturbiner på fjelltoppene? Nei, selvfølgelig ikke. Det sier i hvert fall de som ikke har sett hvor store naturødeleggelser slik industriutbygging medfører. Spander 5 minutter på denne videofilmen, vel verdt tiden.

Trygg vindkraft

Vindkraft er vel sikkert og miljøvennlig, ikke sant? Konsekvensene av disse ulykkene er forholdsvis små, men det har forekommet noen dødsfall i forbindelse med vindkraft. CO2 avtrykket fra disse er, etter de har begynt å produsere strøm, forholdsvis lite, så de kan kanskje karakteriseres som klimavennlige. Dessverre så er likevel vindturbiner ikke miljøvennlig, snarere miljøfiendtlig. […]